Microdata tłumaczona na język polski jako mikrodane to jedna z poważniejszych zmian w Joomla! 3.3. Mikrodane przedstawione w specyfikacji HTML5 to sposób w jaki możemy oznaczyć dane na naszej witrynie w celu opisania konkretnego zdarzenia, osoby, wydarzenia itd. W skrócie, te kilka dodatkowych atrybutów HTML pozwalają wyszukiwarce stwierdzić, że w danym miejscu znajdują się informacje konkretnego typu. W przypadku pojedynczego artykułu możemy oznaczyć oddzielnie treść artykułu, informację o autorze, datę publikacji oraz wiele innych elementów.

Microdata powstała w celu ułatwieniu pracy wyszukiwarkom internetowym udostępniając im informację w sposób pozwalający na ich zrozumienie. Z punku widzenia zwykłego użytkownika czyli osoby odwiedzającej daną stroną www nie zauważymy żadnych zmian. Każdy z nas, jest w stanie określić, który fragment witryny dotyczy autora, który to właściwy tekst i jak ma się do tego data czy komentarze. Takiej zdolności do tej pory nie miały wyszukiwarki – roboty indeksowały całość strony bez dogłębnej analizy jej treści. Dzięki mikrodanym możemy łatwo oznaczyć każdą informację na witrynie dzięki schemas. Pod adresem shcema.org znajdziemy definicje i struktury HTML elementów, które możemy opisać a także zasięgnąć dodatkowych informacji na temat oznaczania treści witryny.

Jak włączyć Microdata w Joomla! 3.3?

Aby włączyć obsługę mikrodanych w Joomla! 3.3 należy jednie używać wydania Joomla! 3.3 lub nowszego. Odpowiednie widoki, które wspierają mikrodane są domyślnie aktywne i nie ma żadnej opcji w Joomla aby mikrodane włączyć lub wyłączyć. Z założenia Joomla przedstawia dane wzbogacone o elementy dla wyszukiwarek internetowych co znacząco wpływa na ich widoczność i skalę zaindeksowania.

Na pierwszy rzut oka nie zauważymy żadnej różnicy po instalacji Joomla! 3.3 lub nowszej. Dodatkowe znaczniki HTML5 nie zmieniają nic w widoku artykuły czy kontaktu. Gdzie więc pojawiają się różnice? Dla przykładu najlepiej posłużyć się kodem z Google Webmaster Tools. Poniżej znajduje się typowa informacja o autorze bez uwzglęgnienia mikrodanych:

<div>
 My name is Bob Smith but people call me Smithy. Here is my home page:
 <a href="http://www.example.com">www.example.com</a>
 I live in Albuquerque, NM and work as an engineer at ACME Corp.
</div>

Załączony fragment kodu HTML prezentuje pojedyńczy kontener DIV i czysty tekst z linkiem wewnątrz. Robot wyszukiwarki takiej jak Google najpradopodobniej potraktuje ten fragment jako zwykłe pole tekstowe, nie wiedząc jaki rodzaj informacji ono przedstawia. Ten sam fragment rozszerzony o microdata wygląda następująco:

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
 My name is <span itemprop="name">Bob Smith</span>
 but people call me <span itemprop="nickname">Smithy</span>.
 Here is my home page:
 <a href="http://www.example.com" itemprop="url">www.example.com</a>
 I live in Albuquerque, NM and work as an <span itemprop="title">engineer</span>
 at <span itemprop="affiliation">ACME Corp</span>.
</div>

Nie jest trudno zauważyć różnicę pomiędzy kodem z uwzględnieniem mikrodanych i domyślnym czystym HTML. Przede wszystkim, element DIV zawiera parametr itemscop, który określa rodzaj definicji z jakiej korzystamy (wg schemas) – w tym przypadku jest to typ Person czyli po prostu opisujemy osobę. Każdy atrybut itemprop opisuje odpowiednie właściwości osoby takiej jak adres URL, nick, nazwa, tytuł itd. Dzięki tym dodatkowym znacznikom użytkownikowi prezentujemy dokładnie tę samą treść co wcześniej dostarczając przy tym opis zrozumiały dla wyszukiwarek.

Jak sprawdzić microdata w Joomla! ?

Jeśli chodzi o implementację w Joomla to dokładnie jak w przykładzie powyżej zmiany nie są widoczne gołym okiem. Jedynym sposobem aby sprawdzić atrybuty mikrodanych jest zajrzenie w wygenerowany kod HTML. Najpopularniejszym zastosowaniem mikrodaty jest opisanie artykułu (bo takich treści w Joomla spotkamy najwięcej) i parametrów z nim związanych. W poprzednich wersjach Joomla (starszych niż 3.3.x) domyślny kod wyświetlający artykuł zaczynał się od znacznika:

<div class="item-page">
Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.
</div>

Po wprowadzeniu Microdata w Joomla! 3.3 wygląda on następująco:

<div class="item-page" itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.
</div>

Dodatkowy parametr daje jasno do zrozumienia wyszukiwarce, że w tym miejscu zaczyna się artykuł i tutaj należy doszukiwać się wysokiej jakości treści :)

Mikrodane są hierarchiczne co oznacza, że opis artykułu zawiera w sobie również definicje podrzędne takie jak daty, kategorie oraz autora. Domyślnie autor prezentowany był w następujący sposób:

<dd class="createdby"> Written by Joomla </dd>

po aktualizacji Joomla dane te prezentowane są w nieco rozbudowany sposób:

<dd class="createdby" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 
Written by <span itemprop="name">Joomla</span> 
</dd>

Wymienione zmiany w widoku artykuły to tylko fragment większej całości. Artykuł zawiera o wiele więcej atrybutów itemprop opisujących datę publikacji (datePublished), typ (genre), datę modyfikacji (dateModified) oraz ilość wyświetleń (interactionCount).

Istnieje także szybsza metoda na sprawdzenie mikrodanych na dowolnej podstronie. W tym celu proponuję skorzystać z Google Structured Data Testing Tool. To niewielkie narzędzie pozwala sprawdzić strukturę danych dowolnej podstrony wyświetlając jednoczenie wszystkie parametry jakie zostały wykryte i przeprowadzając ich walidację według zaleceń Google.

w dniu .

Category
Back to top