Każdy z Nas przynajmniej raz spotkał się z problemem wyśrodkowania pewnych elementów w CSS. Oczywiście wyśrodkowanie może dotyczy pozycji horyzontalnej (w poziomie) jak i wertykalnej (w pionie) i wtedy sprawy nieco się komplikują bo rozwiązanie wygląda zupełnie inaczej w przypadku tekstu a inaczej przy elementach typu blokowego takich jak DIV czy IMG.

Znaczący wpływ na finalny kod CSS ma także fakt czy znamy rozmiar kontenera. Tutaj ponownie uzyskujemy dwa niezależne przypadki gdy rozmiar jest z góry określony (w pikselach lub procentach) i gdy rozmiar jest dynamiczny i zależny od treści. Z pozoru proste rozwiązania jak ustalenie wartości margin nie są wystarczające i posiłkować się musimy atrybutem display. Aby oszczędzić czasu polecam gotowe narzędzie w postaci generatora online: How to Center in CSS.

Parę kliknięć da nam zawsze sprawdzony mix właściwości CSS aby uzyskać pożądany efekt i ułożyć element dowolnie w obrębie rodzica do lewej, środka lub prawej strony w poziomie oraz do góry, środka i dołu w pionie.

w dniu .

Category
Tags
Back to top