Two-factor authentication w Joomla! – JoomlaDay Polska 2015

Prelekcja z JoomlaDay Polska 2015 na temat two-factor authentication w Joomla! i innego spojrzenia na bezpieczeństwo serwisu.

Uruchamiając stronę w oparciu o Joomla! często zabezpieczamy ją w zaawansowany sposób używając zewnętrznych rozszerzeń, skupiając się na odpowiedniej konfiguracji serwera zapominając od podstawowych problemach takich jak mocne hasła.

Jak sprawić aby nasza strona nie padła ofiarą ataku słownikowego i do czego służy weryfikacja dwuetapowa – w końcu Joomla! to pierwszy duży CMS, który posiada tę funkcjonalność wbudowaną i dostępną dla każdego. Prezentacja przedstawia metody autoryzacji za pomocą Yubikey oraz Google Authenticator oraz szybką konfigurację tej metody zabezpieczeń.

Two-factor authentication w Joomla! – JoomlaDay Polska 2015

Joomla! 3.5 – czy mniej znaczy więcej?

Co nowego zobaczymy w najbliższym wydaniu Joomla? Joomla! 3.5 to przełomowa wersja gdzie główną zmianą będzie… usunięcie istniejących a nie dodanie nowych funkcjonalności. Czego nie zobaczymy w kolejnym wydaniu i dlaczego? Sprawdź prezentację z Joomla! User Group Warszawa abyś nie myślał, że instalacja przebiegła niepoprawnie gdy menu zaplecza wydaje się podejrzanie krótkie.

Jak wyśrodkować dowolny DIV, obrazek lub text za pomocą CSS

Każdy z Nas przynajmniej raz spotkał się z problemem wyśrodkowania pewnych elementów w CSS. Oczywiście wyśrodkowanie może dotyczy pozycji horyzontalnej (w poziomie) jak i wertykalnej (w pionie) i wtedy sprawy nieco się komplikują bo rozwiązanie wygląda zupełnie inaczej w przypadku tekstu a inaczej przy elementach typu blokowego takich jak DIV czy IMG.

Znaczący wpływ na finalny kod CSS ma także fakt czy znamy rozmiar kontenera. Tutaj ponownie uzyskujemy dwa niezależne przypadki gdy rozmiar jest z góry określony (w pikselach lub procentach) i gdy rozmiar jest dynamiczny i zależny od treści. Z pozoru proste rozwiązania jak ustalenie wartości margin nie są wystarczające i posiłkować się musimy atrybutem display. Aby oszczędzić czasu polecam gotowe narzędzie w postaci generatora online: How to Center in CSS.

Parę kliknięć da nam zawsze sprawdzony mix właściwości CSS aby uzyskać pożądany efekt i ułożyć element dowolnie w obrębie rodzica do lewej, środka lub prawej strony w poziomie oraz do góry, środka i dołu w pionie.

Back to top