tinyMCE i dynamiczne dodawanie edytora do pól tekstowych

tinyMCE jako domyślny edytor Joomla idealnie sprawdza się jako podstawowe narzędzie WYSIWYG do edycji różnych treści zarówno z poziomu zaplecza jak i front-end’u. W najpopularniejszym przypadku tinyMCE przypięty jest do pola tekstowego odpowiadającego treści artykułu, kontaktu itp. Istnieją jednak przypadki kiedy dany widok (szczególnie w rozbudowanych komponentach) potrzebuje wyświetlić kilka a nawet kilkanaście instancji tinyMCE. Nie ma większego sensu w używaniu wielu pól typu editor bo na ogół użytkownik edytuje tylko jedno pole w danej chwili i dopóki nie wybierze kolnego pola do edycji wizualny edytor jest mu tam zupełnie potrzebny. Dodatkowo, okno tinyMCE jest zdecydowanie większe a przede wszystkim wyższe niż zwykłe textarea co wynika z dołączanych buttonów oraz menu, tak więc bez X instancji tinyMCE widok będzie zdecydowanie schludniejszy.

Continue reading

Bootstrap przedstawia Bootlint

W dniu dzisiejszym Bootstrap udostępnił Bootlint czyli narzędzie do wychwytywania oczywistych błędów w użyciu Bootstrap’a i sprawdzania składni. Lint to taki “uboższy kompilator” sprawdzający najczęściej popełniane błędy oraz analizujący kod. Bootlint działa wyłącznie z niemodyfikowaną wersją (vanilla) Bootstrap’a.

Continue reading

Back to top